Chat with us, powered by LiveChat

Prioritera det meningsfulla

Vardagen blir lätt fulltecknad och det kan vara svårt att hinna med allt man vill. Då och då är det bra att stanna upp och reflektera över vad du vill prioritera och säkerställa att det får plats i din vardag.

Kanske har du hjälp av följande klassiska historia om prioritering:

En filosofiprofessor stod framför sin klass. När lektionen började tog han upp en stor tom glasburk och fyllde den med stenar. Därefter frågade han klassen om burken var full. Klassen ansåg att burken var full. Då plockade professorn upp en låda med grus och hällde i glasburken. Sedan skakade han på burken så gruset föll på plats mellan stenarna. Nu frågade han återigen klassen om burken var full. Studenterna skrattade och ansåg den vara full även denna gång. Då plockade professorn upp en låda med sand och hällde i burken. Sanden fyllde igen de övriga håligheterna.

Ta del av nedanstående inspelade inspirationsträff för att höra vad vi har att lära av denna historia! Du får också veta varför meningsfullhet är så viktigt för oss. Och vi gör en workshop för att ta reda på vad som är stenarna, gruset och sanden i just ditt liv!

Inspiratör är Anna Ahrenfelt som grundat Sustain Change, vars drivkraft är ett mer mänskligt samhälle där vi alla kan må bra och få bidra med hela vår förmåga.

När du är klar med din reflektion du uppmuntras göra i slutet kan du uppdatera din Change board som handlar om ditt välmående och din vardag. Eller så skapar du en ny board för just din meningsfullhet. Då kan du göra så här:

  1. Under Om boarden skriver du ner vad som är dina stenar, ditt grus och din sand.
  2. Använd Steg 1 Nuläge i boarden för att dokumentera vad du har (PLUS) och vad du inte har (MINUS)
  3. Använd Steg 2 Idébank för idéer om hur du kan få mer av det som är meningsfullt för dig
  4. Använd Steg 3 för att skapa din plan för hur det du bestämt dig för att genomföra
  5. I steg 4 tar du små säkra steg mot en meningsfull vardag och liv
  6. I steg 5 reflekterar du över hur det har gått och vad det blev för resultat av de förändringar du gjort

Lycka till!

Share the Post: