Chat with us, powered by LiveChat

Vem är jag – och vad betyder det för min utveckling?

Vissa förändringar vi vill göra eller bara tanken på vissa förändringar är svårare än andra. Kan vår identitet och vår självbild ha med det att göra? 

Själv tänkte jag, när jag fortfarande var anställd, att jag kan inte starta eget för jag är ingen säljare. Eller som någon sa häromveckan att jag är ingen löpare därför kan jag inte springa. För att förändring då ska vara möjlig behöver självbilden och identiteten förändras.

På detta webinar tar vi upp:

  • Hur stor påverkan har vår identiet på våra val och möjligheter till utveckling.
  • Hur kan man förändra sin identitet för att göra utveckling möjlig.
  • Vi praktiserar övningen ”Vem är jag”.

Webinarledare är Anna Ahrenfelt grundare av Sustain Change som tydligen var en säljare.

Share the Post: