Chat with us, powered by LiveChat

Att be om hjälp

Vi kan själva påverka en del av de saker vi önskar oss och behöver för att må bra. Andra saker behöver vi hjälp av andra för att få och lyckas med, både på jobbet och hemma. Varken din chef eller partner är tankeläsare och därför är det viktigt att vara tydlig och be om hjälp.

Att be om hjälp kan kännas ovant och det blir inte lättare om vi anser oss redan ha påtalat för andra vad vi önskar och behöver, och det inte nått fram till mottagaren. George Bernard Shaw uttryckte det så här: ”Det största problemet med kommunikation är att man tror att den ägt rum.”

Att kommunicera med andra är en utmaning men det går att träna upp sin förmåga. En nyckel är att ta för vana att fråga personen du pratat med hur denne uppfattat det du sa. Be helt enkelt att personen återberätta det du sagt. Det kan spara många missförstånd och det är ofta en skön bekräftelse att höra att man gjort sig förstådd på det sätt man önskade!

En stor fördel om vi är tydliga med varandra är att vi kan undvika onödiga missförstånd och att vi agerar utifrån felaktiga föreställningar. Ett exempel är paret som varit gifta i många år och där frun alltid gett maken den övre delen på frukostfrallan. Detta för att hon alltid trott att han vill ha den – precis som hon själv. I själva verket hade han föredragit att äta den undre delen, men tänkt att också frun ville det och därför inte sagt något. Så i alla år har de ätit den del av frallan som deras partner helst velat ha och ingen av dem har varit nöjda…

Det kan också behövas mod att be om hjälp. Då är en nyckel att bära med sig att vi människor i grunden vill hjälpa varandra och att det är något vi mår bra av. Så när vi ber en annan person om hjälp så ger vi samtidigt den personen just möjligheten att hjälpa. Sedan får vi förstås vara beredda att acceptera ett nej, det betyder inte att personen säger nej till just dig utan endast till det du bad om just i den stunden.

Share the Post: