Chat with us, powered by LiveChat

Gnissel i relationen?

Efter semestern brukar det vara en uppgång i antalet skilssmässor men i år har det varit en uppgång i antalet skilsmässor redan under våren och sommaren. Svenska Dagbladet uppger att under perioden april–juli i år har 600 fler ansökningar om skilsmässa kommit in än förra året, en ökning med 8 procent mot snittet 2015–2019. Och tydligast är ökningen under juni och juli, med 16 procent fler skilsmässor än under samma period 2015–2019.

Experterna anger hemarbete som en trolig orsak till ökningen. Hemarbete och social distansering leder för en del till psykisk ohälsa och det kan vara påfrestande för en relation när den ena parten mår dåligt, kanske till och med är deprimerad. Men en troligare orsak är att när vi spenderar mer tid med vår partner, vid längre ledigheter eller hemarbete, blir det mer tydligt hur vi egentligen har det tillsammans. När vardagen rullar på, man spenderar mycket tid åtskilda märks det inte lika tydligt eller blir åtminstone enklare att blunda för hur man har det.

Smaka mer än det kostar

Hur ska man då veta om man ska skilja sig eller kämpa på? Ja relationen måste ”smaka mer än den kostar”. Ingen relation är friktionsfri och består av enbart positiva aspekter. Ett sätt är att göra en lista med för- och nackdelar med att fortsätta relationen. Och en annan lista med för- och nackdelar med att separera. Och sedan får man lägga in faktorer som hur ofta, i vilken utsträckning det egna måendet påverkas och summera respektive lista. Men det här är mycket svåra frågor och ett svårt beslut. Jag har själv varit där och beslutet blev att separera trots två små barn. Att inte få vara med dom varje dag var det största priset. Idag är jag och min nya partner otroligt måna om att vårda vår relation. Det är inget som går av sig själv, det har vi båda erfarenheter av.

Här kommer ytterligare några frågor du kan ställa dig:

  • Vad är viktigt för dig i en relation? Får du det i nuvarande i relation eller är det mycket du saknar?
  • De brister du ser hos din partner, kan du leva med dom? Precis som din partner behöver leva med dina.
  • Känner du värme och omtanke om din partner? Då finns en god grund för att fortsätta kämpa.
  • Tar ni båda ansvar för relationen och är villiga till förändring? Om ja, då finns goda förutsättningar att utveckla relationen. Om nej, har ni kanske nått vägs ände.

Nyckeln till en god och lång relation är att gemensamt klara av att hitta konstruktiva lösningar på det som den ena eller båda upplever som problem med relationen och den gemensamma vardagen eller önskningar man har för sig och sitt liv. Ta hjärna hjälp av vår reflektionskortlek för familjen (på bilden nedan) som du kan beställa genom att maila till contact@sustainchange.se. Och tveka inte att ta hjälp av en parterapeut, det har hjälpt många.

Share the Post: