Chat with us, powered by LiveChat

Självkänsla – del 1

Självkänsla är mycket viktig för oss människor och påverkar alla delar av livet på ett avgörande sätt. Jag ska undersöka begreppet självkänsla i några korta artiklar. Det är ett begrepp vars betydelse kan ha många olika perspektiv och vi kan mena olika saker med det när vi talar med varandra. Självrespekt, självsäkerhet och inte minst självförtroende är vanliga innehåll. Redan här tappar vi bort de avgörande, djupare och existentiella perspektiven.

En överdriven självrespekt, självsäkerhet eller ett överdrivet självförtroende kan utgöra ett effektivt försvar för att dölja och inte känna en inneboende dålig självkänsla. Man brukar ibland säga om narcissister att de pendlar mellan ett abnormt självförtroende och en mycket svag självkänsla. Inom normalspektrat, dit det absoluta flertalet av oss hör, kan vi emellertid kompensera dålig självkänsla med gott självförtroende.

Självförtroende är att du känner dig någorlunda trygg med din kompetens att hantera svåra situationer och att du, när det behövs, kan hävda dig och sätta gränser. Även om det ibland känns en aning svajigt inombords. Det handlar om din förmåga att göra och klara av saker. Det ligger därför nära till hands att blanda ihop självförtroende med självkänsla. Men självförtroende handlar om prestationer och ligger inom görandesfären. Självkänsla hittar vi däremot inom varandet. Den har inget med prestationer att göra över huvud taget. Det är något vi är och vilar i.

Här ser du två exempel som kan vara värda att fundera på och reflektera över:

Linda har fått med sig ett starkt självförtroende ut i livet. En dag på jobbet blir hon kritiserad av en kollega för ett arbete hon gjort som är en del av ett större projekt som hennes arbetsgrupp är engagerad i.

Linus har fått med sig en god självkänsla ut i livet. En dag på jobbet blir han kritiserad av en kollega för ett arbete han gjort som är en del av ett större projekt som hans arbetsgrupp är engagerad i.

Hur tror du de två personerna reagerar på kritiken?
• Vem har lättare att skilja på sak och person?
• Vem befinner sig i en kreativ respektive rigid position?
• Vem har frågeställningen i fokus och vem har sig själv i fokus?
• Ser du fler perspektiv?

Och, hur är det med dig själv – finns det något du vill utveckla och önskar åt dig själv?

Självkänsla – del 2

Share the Post: