Chat with us, powered by LiveChat

Självkänsla – del 2

I den första artikeln kunde vi se skillnaden på självkänsla, den jag är, och självförtroende, det jag gör och presterar. Två delar av vår personlighet som dels hänger ihop och dels är sårbara. Självkänslan lever ett eget liv som kan påverka självförtroende på ett avgörande sätt. Jag menade också att ett gott självförtroende kan kompensera för en mindre bra självkänsla och att det ofta är en bra sak som vi kan bygga vidare på. Men det kan också locka in oss i den prestationsbaserade självkänslan och skapa problem. Inte minst med stress i dagens arbetsliv med självledarskap, mål, delmål, leverans på tid med hög kvalitet, feedback och bedömningar från andra, till exempel chef, partner, vänner eller arbetsgrupp. Hur reagerar vi då? Hur reagerar du?

Linda, som vi träffade i del 1, har vanligen gott självförtroende. Hon får också bekräftelse av andra för sina prestationer som en värmande påfyllnad. Negativ kritik däremot, träffar henne ofta hårt. Rädslosystemet får henne i ett passiviserande grepp, varvid självförtroende, självkänsla och prestationer far illa. Linus, som vi också träffade, har god självkänsla. Han accepterar att han har brister och skavanker och att han inte kan lyckas med allt. Kritik är en möjlighet till lärande och personlig utveckling. Han ser en utmaning och inte ett avslöjande fel på honom som person. Där Linda ser en risk för katastrof och personlig kollaps av någon sort vaknar Linus nyfikenhet och kreativitet. Hur ser du på dig själv – vilken kategori tillhör du? Kan du befinna dig i båda positionerna?

Kreativ nyfikenhet är en tre-stegsraket. Det avgörande första steget innebär att vi känner våra känslor precis som de är, utan att värdera. Alla känslor är ok när vi tillåter oss vara den vi faktiskt är. Vi presenterar oss själva för oss själva i en given situationen, vilket optimerar agerande. Under steg två accepterar vi både oss själva och situationen. Grunden för genomförande lagd och vi får tillgång till vår kompetens, kunskap och färdighet – steg 3.

Det kan vara en god idé att reflektera över frågor som:
• Tycker du om att utmana dig själv och därigenom stödja din personliga utveckling när tillfälle ges?
• Gillar du att göra saker där du inte vet hur utfallet kommer att bli?
• Eller vill du helst vara på välkänd mark?
• Inom vilka områden har du lätt respektive svårt för att skilja på sak och dig själv som person?

Till sist för denna gång – gör dagen glad!

Självkänsla – del 1

Share the Post: