Chat with us, powered by LiveChat

Tacksamhetens goda kraft

Forskning har visat att det är i nuet vi kan uppleva lycka – bland annat i goda relationer och i strävan mot våra mål. Pengar och det materiella är faktiskt inte särskilt betydelsefullt för vår upplevelse av lycka, mer än kortsiktigt.

Därför finns en mycket stark positiv kraft i att kliva av ekorrhjulet, att stanna upp och tänka efter vad vi har att vara tacksamma för, vad vi uppskattar med våra liv. Att stanna upp och reflektera över tacksamhet kan också vara ett sätt att väga upp andra och mer negativa delar av vår vardag. Det negativa har på något sätt lättare att få fäste och påverka oss mer.

Tacksamhet hjälper oss att få fatt i det som är viktigt för oss och när vi har kontakt med det skapas mycket välmående samtidigt som goda hormoner i kroppen utsöndras. Ibland står andra känslor i vägen för vår uppskattning av livet och då får vi acceptera det utan att tänka att något är fel. Men precis som med mycket annat är det en förmåga vi kan träna upp. Längre ner finns en övning om du vill träna upp ditt fokus på tacksamhet.

Så bidrar tacksamhet till lycka
• hjälper oss att njuta av det goda i livet
• självkänslan förbättras
• motgift mot stress
• främjar moraliskt levnadssätt
• bidrar till att stärka relationer
• motmedel mot jämförelser med andra
• hjälper oss att inte ta goda ting i livet för givna

källa: Sonja Lyubomirsky, professor i psykologi och författare till boken The How Of Happiness

Övning
Välj ett tillfälle varje vecka då du skriver ner 3-5 saker som gjort dig tacksam senaste veckan. Stort som smått. En sak, en person, något du upplevt, något du gjort, något du hört…. ja det kan vara vad som helst. Forskning visar att sådana här övningar har positiv effekt på vår upplevelse av lycka och vårt välmående.

Share the Post: