Chat with us, powered by LiveChat

Värderingar som livskompass

De värderingar vi har och bär med oss fyller flera funktioner. De är ett slags vägvisare för våra handlingar, åsikter och beslut. De ger oss motivation och de ligger till grund för vår självkänsla.

Vissa värderingar är vi medvetna om medan andra är dolda för oss. De dolda värderingarna kan vi lära känna genom att iaktta våra handlingar och reflektera över vad som är viktigt. Genom att bli mer och fortsatt vara medvetna om våra värderingar kan vi ta ansvar och aktivt påverka vår situation i positiv riktning, både i arbetet och på fritiden. Vi mår bättre och upplever en större meningsfullhet.

När vi hamnar i situationer där vi handlar mot våra värderingar så uppstår ett slags skav, ungefär som att gå med grus i skon. Genom ökad medvetenhet om våra värderingar får vi förutsättningar att förstå oss själva bättre; varför vissa saker går enkelt och ger energi medan andra är svårare och tar energi.

Vi kan alltså bli medvetna om våra värderingar genom att bli medvetna om våra tankar, ordval, handlingar, kroppsspråk och tonfall. Eftersom det kan vara svårt att endast med tankekraft sätta ord på våra värderingar behöver vi ”leka lite” och försöka se oss själva på olika sätt.

Vilka är dina starkaste värderingar?

Här följer en exempellista på värderingar som du kan ta hjälp av för att se vad som verkar stämma in på dig. Använd som inspiration och välj egna ord ifall de stämmer bättre. Du kan också ladda ned ett dokument med orden ifall du vill skriva ut och använda.

Punktlighet Stabilitet Respekt Samarbete

Ärlighet Lydnad Lyhördhet Släkt

Trygghet Effektivitet Öppenhet Tillförlitlighet

Jämlikhet Familjen Lojalitet Kreativitet

Ansvar Prylar Initiativförmåga

Karriär Kontroll Delaktighet Utbildning

Omtanke Prestera Tillit Tillåtande

Gemenskap Status Pengar Solidaritet

Vänner Leverans Lycka Acceptans

Bidra Påverka Beröring Empati

Frihet Förståelse Förtroende Gemenskap

Humor Kreativitet Lugn Uppskattning

Närhet Omtanke Ordning Rättvisa

Skönhet Kvalitet Mod Utveckling

Share the Post: