Chat with us, powered by LiveChat

På skolan som går före ska alla få en hållbar vardag

För 10-15 år sedan började den psykiska ohälsan i Sverige skena. Särskilt hos de unga. En del av orsaken var att föräldrarna mådde sämre än tidigare. Man orkade inte hålla ihop vardagen som förr. Stressen fortplantade sig till barnen, som blev de stora förlorarna. 

Västertorpsskolan strax söder om Söder i Stockholm var inget undantag. Hälsoproblemen hade varit synliga en längre tid.

Med tolv år på skolan, varav fem i ledningen som biträdande rektor, var Eva Broberg den person i skolledningen som sett och funderat över den negativa utvecklingen längst. 

– Det har funnits en negativ kultur som varit svår att greppa och vi har haft hög sjukfrånvaro i många år.

Efter år av frustration satsar skolan nu ett helt läsår på projektet En Hel Människa tillsammans med oss på Sustain Change och vår 5-stegsmetod. 

– Vi är alla varandras arbetsmiljö. Alltså är det allas ansvar att se till att den blir bra. Vi behöver prata om rörelse, sömn, skärmtid, kost, stress, relationer och kloka val, säger rektor Anette Sari. 

Extra lovande är att man även inkluderar alla elever i arbetet med att hitta balansen i hela vardagen: i skolan eller på jobbet, men också i livet hemma med familj och vänner. 

Elever och personal jobbar med samma metod, samma typ av frågor och reflektioner, vilket gör att man får ett gemensamt språk som gör det lättare att prata om allt. Det blir tydligt att alla har samma grundbehov.

– 5-stegsmetoden är ett paket som passar allt vi vill åstadkomma. Alla får jobba med skolans värdegrund, men också med sin alldeles egna utvecklingsresa som gagnar hälsa och välmående på livslång sikt.

Vi på Sustain Change är mycket glada över att få arbeta med en skola som vågar gå före och visa vägen. Tänk om alla satsade på liknande projekt i fem år framåt från och med nu! Vilka problem vi skulle lösa!

På bilden ser vi skolledningen.

Share the Post: