Chat with us, powered by LiveChat

Är stressade hjärnor det största klimathotet?

Stora förändringar krävs av mänskligheten för att kommande generationer ska kunna leva vidare på vår vackra planet. Oavsett om det handlar om klimat, skola, arbetsliv eller det egna välmåendet är den mänskliga hjärnans förmåga att fatta medvetna och långsiktigt hållbara beslut avgörande. Detta är en förmåga som helt saknas vid stress.

 

Stress har av WHO benämnts ”21st Century Health Epidemic” och samtidigt står vi inför det faktum att vi måste göra de största förändringarna någonsin. Detta är en ekvation som inte går ihop. För en hållbar planet med hållbara och konkurrenskraftiga organisationer behövs skarpa hjärnor och hållbara människor. Människor som mår bra. Därför behöver människans mående inkluderas i verksamhetsutveckling, ledning av företag och i allt hållbarhetsarbete..

Hur kan vi skapa förutsättningar för människor att må bra utifrån vetskapen om vad hjärnan behöver för att på bästa sätt kunna bidra till en hållbar värld och hållbara verksamheter?

Exempel på innehåll:

  • Vad är fokus för en stressad hjärna?
  • Hur påverkar stress vår förmåga att fatta kloka och långsiktigt hållbara beslut?
  • Hur ger vi hjärnan de bästa förutsättningarna?
  • Vad har reptiler och apor med stressade hjärnor att göra?
  • Är det sant att människor som mår bra bidrar mer till en hållbar planet?

Föreläsare är Johanna Palmqvist. Johanna är beteendevetare med inriktning mot arbete och organisation med fördjupning inom förändringsledning, stressrelaterad ohälsa, rehabilitering och kommunikation. Hon har lång erfarenhet av att arbeta inom HR och som chef men även som ekonom och företagsledare. Johanna drivs av att människans välmående och hållbarhet ska vara det självklara fundament som arbetsliv och samhälle byggs på.

Årtalet för Globala målen är 2030 och inget annat.

Share the Post: