Chat with us, powered by LiveChat

Hejda steget

Vi pratar ofta om hur vi ska hantera stressen i vardagen, mindre om vikten att “hejda oss” i steget när det är mycket roligt som händer och det går bra. Att då ändå vara i kontakt med sig själv för att veta när det blir “för mycket av det goda” och att balansera aktivitet med återhämtning.

Inspiration till detta tema kom på ett medmänskligt samtal då en person sa att “det är som att titta på en glass som sakta smälter bort”. Kontexten var att i en härlig aktivitet, ett flow, behöva sätta stopp för den vila som behövs. Att lämna festen för att det är en dag imorgon också.

Vår ciceron i ämnet är Bo Ahrenfelt, psykiater och välorienterad inom stress och hälsa. Han ger oss kunskaper, förståelse och tips på hur vi gör detta i vardagen.

Share the Post: