Chat with us, powered by LiveChat

Appen Compassion Lifestyle

Appen som hjälper oss att träna hjärnan i positiva känslor och skapar en inre trygghet för att må bra. Compassion är grundat i forskning som visat att om man kan göra sin hjärna trygg och sin kropp lugn förbättras vår hälsa och vår förmåga till koncentration, uthållighet, kreativtet samt planeringsförmåga.

Christina Andersson som utvecklat appen är forskare vid Karolinska Institutet och hon guidar användaren på ett lugnt och trovärdigsätt genom 18 övningar (varav 12 är gratis).

Exempel på övningar är:
• Compassion strömmar in
• Andas i stressfylld situation
• Min trygghet
• Självförlåtelse
• Att rikta sitt compassionsjälv mot andra

Tips! Läs artikeln Self-compassion

Share the Post: