Chat with us, powered by LiveChat

Varför multitasking är ineffektivt

Så kallad multitasking – att ha många bollar i luften – är faktiskt en hälsorisk. Att alltid vara nåbar och uppdaterad är inte särskilt bra. Som många av oss lever i dag är våra hjärnor överansträngda på grund av det ständiga informationsflödet. Det försämrar vårt minne och vår koncentrationsförmåga.

Förklaringen är enkel och fysiologisk. Multitasking ökar produktionen av adrenalin och stresshormonet kortisol. Det leder till en överstimulering av hjärnan och försämrar vårt tänkande. Att ständigt hoppa mellan uppgifter och inkommande signaler gör dessutom att våra frontallober, de som sitter i den främre delen av hjärnan, bränner syresatt glukos när de reagerar på nya händelser. Syresatt glukos är det bränsle vi behöver för att kunna koncentrera oss på en uppgift. Vi blir helt enkelt sämre på att koncentrera oss.

Ytterligare en aspekt av multitasking är att stora delar av den information vi tar del av lämnas obearbetad och arkiveras inte, den går oss egentligen helt förbi.

För att kunna vara koncentrerade och fokuserade behöver vi använda vår viljekraft för att styra var vi lägger vår uppmärksamhet. Det gör till exempel att arbete i öppna kontorslandskap kräver mer av oss än om vi sitter i egna rum. Detsamma gäller för den ström av intryck vi får via sociala medier, mejl, frågor från andra och inkommande samtal. En uppenbar risk är att vi blir styrda utifrån istället för att följa vår egen agenda. När arbetsdagen är slut har de viktiga arbetsuppgifterna förblivit ogjorda.

Stress och för hög arbetsbelastning är också bland det mest kreativitetshämmande. I stället för att arbeta med olika kreativitetsövningar kan det alltså vara klokare att börja med att se över hur vardagslivet fungerar.

Share the Post: